Monday, February 19, 2007

వృద్ద దంపతుల సంభాషణ- జోక్

భర్త: నీకంటే ముందు నేను చనిపోతే ఏం చేస్తావ్?
భార్య:ఇద్దరు ముగ్గురు విదవరాళ్ళతో కలిసి ఒక ఇల్లద్దెకు తీసుకొని ఉంటాను.ఒకవేళ మీకంటే ముందు నేను చనిపోతే ఏం చేస్తారు?
భర్త:నేనూ అదే పని చేస్తాను!

No comments: