Wednesday, December 27, 2006

నాటి కథ- glimpses of a village's historic chronicle

గువ్వల జంట, గోరింటాకు
మువ్వన్నెల జెండా, మిఠాయి పొట్లం
వెన్నెల చంద్రుడు, పిచుకల గూడు
గల గల పారే అల్లరి వాగు,
చిల్లరకొట్టు శెట్టిగారి చెవిపోగు
గోధూళివేల గొడ్ల అరుపులు
పనస కొమ్మల్లో చేరి పిట్టల పకపకలు
అలికిన వాకిలి, తొలకరి జల్లు
మట్టి వాసన, గడ్డివాము, చుట్టపొగ
తాత దగ్గు, తంగేటి పూలు
కావిడి కుండలు, ఊరవతల బండలు
చిక్కటి చీకటి, చిటారుకొమ్మ
టీ కొట్టు గోడమీద చిరంజీవి బొమ్మ
కారడివి, కొండచిలువ ఈల
కోతుల గుంపు, కుక్కల తొందర
ఆగని ఎంకమ్మ-ఎల్లవ్వ తగాద
కల్లుతాగ ముక్కాళ్ళ అవ్వ పరుగు
ఇవ్వన్ని నేడెమైపొయ్యాయో దేవుడెరుగు!

తను వీడగ...

కంటి నీరైనా కాకపోతిని నీ చెక్కిలి చేరగ ధారగా
శ్వాస వీడక వేగుచుంటిని నీ ఆశ నన్ను వీడగా
మనసు మౌనపు మంటలలో బాసలు మసికావుగా
వయసు చేసిన గాయం రాచపుండై రగిలెనుగా
మిన్ను మన్ను ఏకమైనా మనమెన్నటికీ కలువముగా
తెగువలేని మగువతో ప్రణయం మరణమేగా!

Saturday, December 23, 2006

PV., LK Advani and Laloo

Once PVNR (PV Narasimha Rao), L.K.Advani and Laloo Prasad Yadav were travelling in an autorickshaw. They met with an accident and all three of them died.

Yama Raja was waiting for this moment at the doorstep of death. He asks PVNR and Advani to go to HEAVEN. But, for Laloo, Yama had already decided that he should be sent to HELL. Laloo is not at all happy with this decision. He asks Yama as to why this discrimination is being made. All the three of them had served the public. Similarly, all took bribes, all misused public positions, etc. Then why the
differential treatment? He felt that there should be a formal test or an objective evaluation before a decision is made; and should not be just assessed on opinion or pre-conceived notions.


Yama agrees to this and asks all the three of them to appear for an English test.PVNR is asked to spell "INDIA" and he does it correctly.Advani is asked to spell "ENGLAND" and he too passes. It is Laloo's turn and he is asked to spell "CZECHOSLOVAKIA".Laloo protests that he doesn't know English. He says that this is not fair and that he was given a tough question and thus forced to fail with false intent.


Yama then agrees to conduct a written test in Hindi (to give another chance assuming that Laloo should at least feel that Hindi would provide an equal platform for all three).


PVNR is asked to write "KUTTA BOLA BHOW BHOW". He writes it easily and passes. Advani is asked to write "BILLY BOLI MYAUN MYAUN". He too passes. Laloo is asked to write "BANDAR BOLA GURRRRRR....." Tough one. He fails again.


Laloo is extremely unhappy. Having been a student of history (which the other two weren't), he now requested for all the 3 to be subjected to a test in history Yama says OK but this would be the last chance and that he would not take any more tests.

PVNR is asked: "When did India get Independence?". He replied "1947" and passed. Advani is asked "How many people died during the independence struggle?". He gets nervous. Yama asked him to choose from 3 options: 100,000 or 200,000 or 300,000.Advani catches it and says 200,000 and passes.
It's Laloo's turn now. Yama asks him to give the Name
and Address of each of the 200,000 who died in the struggle. Laloo accepts defeat and agrees to go to HELL.


Moral of the story :
IF YOUR MANAGEMENT HAS DECIDED TO SCREW YOU, THERE IS NO ESCAPE.

(forwarded email)
Friday, December 15, 2006

తొలి చూపు

తొలి చూపుల చిరు జల్లుకు
వెన్నెల మంటలు రేగేనె
నీ క్షణిక చూపుల శరాలు
యద గదిని తొలచేలె
వెనువెంటనే నీ జంటను కాక్షించితిని
నీ నగవుల సెగలలో
నే స్వాంతన పొందగ
నా కలల కౌగిలిలో
నువ్వు చెంతన చేరగ
కలిగిన వింత భావం ప్రణయమని

నీ కొరకై నా తపన
చింత చిగురింతై విరియగ
నీ రూపం నను వీడక
వింత పులకింతై పుష్పించగ
విరిసిన వలపు పుష్పం ప్రేమని

నా స్వప్నం నిత్య సత్యమని
నిను చేరగ నలు దిక్కులు వెదకితిని
నా డెందపు రవములను
విందువేమోనని అరుదెంచితిని
దవళ కాంతుల దివ్య సుందరి దరి చేరెదనని...

ఆశ

నీ చూపుల వలలో చిరుచేపలా చిక్కితిని
నీ అందాల మకరందంలో మత్తుడనై మైమరచితిని!

నా ప్రతి శ్వాస ఒక ఆశై నిత్యం నిను కోరె
నా ప్రతి మాట యదపాటై నీ వలపులన్ తలచె
అనుక్షణం నీ జతకై మనసంతా నీ నగవై
కనురెప్పల కలయికను కఠినతరం చేసెను!

నీ కాలి మువ్వల సరిగమల సవ్వడి వినుటకు
నీ పలుకుల తళుకులలో పరవశించుటకు
జాజిపూల వనంలో జాబిలి ఆగమన వేళ
నీ కనుల వెన్నెల కాంచగ వేచియుందును!

నిశిదివసాలు నిన్నే కోరుతూ నిరీక్షిస్తున్న నన్ను
నీ ప్రేమకు పాత్రుడ్ని చేస్తావని ఆశిస్తున్నాను!

Tuesday, December 12, 2006

పనికత్తెలు-ప్రభుత్వాలు

సద్దికూడు మూటగట్టుకొని మసక చీకట్లో
రోజు కూలీ అడ్డకు బోయె అరుణక్క...
ఇంటింటికి పోయి అంట్లుతోమ బట్టలుతక
ఆరాటంగ బయల్దేరె బక్కచిక్కిన బాయమ్మత్త...
దొరగారి ఎడ్లు మేప దొరసానిలా చేత
ముల్లుగర్ర బట్టుకొని బయటకుపోయె చిన్నమ్మ...
నా సిన్నప్పట్నుండి సూత్తన్న ఈ తతంగం,
జుట్టు నెరస్తన్నా అలసటెరగ్గ పనికి పోతన్రు
ఈ పనికత్తెలు, ఇంటిని నడపగ ఈ తల్లులు!

మోసపోవడం మా మొదటి హక్కని వీరి
నుదిటి మీద రాసుందేమో! ప్రతి ఎదవ
ఎన్నికలప్పుడు అది సేత్తం ఇది సేత్తమని
కల్లబొల్లి కబుర్లు సెప్తరు,చౌరస్తాలో మైకుల్లో
మాయదారి మాటలు సెప్పి మభ్యపెడ్తరు...
చాటుగొచ్చి పచ్చ నోటు చేతిలొబెట్టి
తమకే ఓటెయ్యమని నచ్చజెప్తరు!
ప్రతి ఎన్నికలకి ఇనే రామాయనమేయని
మిన్నకుంటరు పైకం చేతిలో పడ్డాక పనికత్తెలు,
ఇదే ఇంగితమంటరు ఇల్లు గడపగ ఈ తల్లులు!

రెక్కలు ముక్కలయ్యేదాకా పనిచేసి గూడు చేరాక
సందెకాడ చెట్టుకింద గట్టున కూకొని ఉన్నట్టుండి
కిసుక్కున నవుతరు- ప్రభుత్వాలు మారినా
ప్రజల గతి మారెనా?- అని మనసులో అనుకొంటరెమో!

పెందలకడ లేసి ఆలోసిత్తన్న నాకు అరుపినబడ్డది,
"ఒరయ్యో! సక్కదనం సాలుగాని కాంట్రాక్టరు
కనకయ్య బండొచ్చి మొత్తలో నిలబడ్డది,
బండలు కొట్టగ పోవాల నడువ్" అని!


("అంతులేని కథ" కి ప్రసాద్‌గారి వ్యాఖ్యిచ్చిన స్పూర్తితో, ఈనాడు వార్త ప్రేరణతో)

Saturday, December 09, 2006

YOU say it all!- worth reading

Written by Dr. Abdul Kalam

I was in Hyderabad giving this lecture, when a 14 yearold girl asked me for my autograph. I asked her what her goal in life is.She replied: I want to live in a developed India.For her, you and I will have to build this developed India. You must proclaim.India is not an under-developed nation; it is a highlydeveloped nation.

Do you have 10 minutes? Got 10minutes for your country?If yes, then read; otherwise, choice is yours.

YOU say that our government is inefficient.YOU say that our laws are too old.YOU say that the municipality does not pick up the garbage.YOU say that the phones don't work; the railways are a joke, The airline is the worst in the world,mails never reach theirdestination.YOU say that our country has been fed to the dogs and is the absolute pits.YOU say, say and say.What do YOU do about it?
Take a person on his way to Singapore.Give him a name?.........YOURS.Give him a face?...........YOURS.YOU walk out of the airport and you are at yourInternational best. - In Singapore you don't throw cigarette butts on the roadsor eat in the stores.- YOU are as proud of their Underground Links as they are.- You pay $5 (approx. Rs.60) to drive through OrchardRoad (equivalentof Mahim Causeway or Pedder Road) between 5 PM and 8PM.- YOU come back to the parking lot to punch yourparking ticket if youhave over-stayed, identity. In Singapore you don't sayanything, DO YOU?- YOU wouldn't dare to eat in public during Ramadan,in Dubai.- YOU would not dare to go out without your headcovered in Jeddah. -YOU would not dare to buy an employee of the telephone exchange inLondon at 10 pounds (Rs.650) a month to, "see to it that mySTD and ISD calls are billed to someone else."- YOU would not dare to speed beyond 55 mph (88 km/h)in Washington and then tell the traffic cop, "Jaanta hai main kaun hoon(Do you know who I am?). I am so and so's son. Take your two bucks and get lost."- YOU wouldn't chuck an empty coconut shell anywhere other than the garbage pail on the beaches in Australia and NewZealand.Why don't YOU spit Paan on the streets of Tokyo?Why don't YOU use examination jockeys or buy fake certificates inBoston?????We are still talking of the same YOU.YOU can respect and conform to a foreign system in other countries but cannot in your own. You throw papers and cigarettes on the road the moment you touch the Indian ground.If you can be an involved and appreciative citizen in an alien country,why cannot you be the same here in India?

Once in an interview, the famous Ex-municipal Commissioner of Bombay,Mr. Tinaikar, had a point to make."Rich people's dogs are walked on the streets to leave their affluent droppings all over the place," he said. "And then the same people turn around to criticize and blame the authorities for inefficiency and dirty pavements. What do they expect the officers to do?Go down with a broom every time their dog feels the pressure in his bowels? In America or any where else every dog owner has to clean up after his pet has done the job. Will the Indian citizen do that here?" He's right. We go to the polls to choose a government and after that forfeit all responsibility. We sit back wanting to be pampered and expect the government to do everything for us whilst our contribution is totally negative. We expect the government to cleanup but we are not going to stop chucking garbage all over the place nor are we going to stop to pick up a stray piece of paper and throw it in the bin.We expect the railways to provide clean bathrooms but we are not going to learn the proper use of bathrooms.We want Indian Airlines and Air India to provide the best of food and toiletries but we are not going to stop pilfering at the least opportunity. This applies even to the staff that is known not to pass on the service to the public. When it comes to burning social issues like those related to women, dowry, girl child and others, we make loud drawing room protestations and continue to do the reverse at home. Our excuse?"It's the whole system which has to change, how will it matter if I alone fore go my son's rights to a dowry."So who's going to change the system? What does a system consist of? Very conveniently for us it consists of our neighbours,other households, other cities, other communities and the government.Butdefinitely not YOU. When it comes to us, actually making a positive contribution to the system we lock ourselves along with our families into a safe cocoon and look into the distance at countries far away and wait for a Mr.Clean to come along & work miracles for us with a majestic sweep of his hand or we leave the country and run away.- Like lazy cowards hounded by our fears we run toAmerica to bask in their glory and praise their system.- When New York becomes insecure we run to England.- When England experiences unemployment, we take the next flight out to the Gulf.- When the Gulf is war struck, we demand to be rescued and brought home by the Indian government.Everybody is out to abuse and rape the country. Nobody thinks of feeding the system. Our conscience is mortgaged to money.Dear Indians, the article is highly thought inductive,calls for a great deal of introspection and pricks one's conscience too!..I am echoing J.F. Kennedy's words to his fellowAmerican to relate toIndians!"ASK WHAT WE CAN DO FOR INDIA AND DO WHAT HAS TO BE DONE TO MAKE INDIA WHAT AMERICA AND OTHER WESTERN COUNTRIES ARE TODAY"Let's do what India needs from us.

Thank You,
Dr. Abdul Kalaam

(forwarded email)

FAILURE- Check out this guys....very interesting!

Go to http://www.google.com/ and type in the search key "failure" no spaces.
See the first link...(2nd result)

Tuesday, December 05, 2006

అంతులేని కథ

అలచందలచేని పక్కనున్న యేటిలో కొంగ వాలిందట
చూడబోయిన చిన్నోడిని అమ్మ వారించిందట
అలిగేడుస్తున్న వాడికి అంతులేని కథ చెప్పిందట
ప్రజాస్వామ్యమంటే పకపకలని
ప్రజలరాజ్యంకాదు పెద్దలదే రాజ్యమని
ఓటుకి నోటుతో విలువ కట్టొచ్చని
నోటికి నాటుసారాతో తాళంవేయొచ్చని
రౌడీలతో రిగ్గింగు చేయొచ్చని
నేతల మాయ మాటలు నీటిమూటలని
ప్రతి ఎన్నికల తరువాత తెలుసుకొంటాడు ఓటరు!
అయినా ఓటరు మారుతుంది తన తలరాతని
ఆశపడి ఎన్నికలకు ఆయత్తమవుతాడు
అలచందలచేని పక్కనున్న యేటిలో కొంగ వాలిందట
చూడబోయిన చిన్నోడిని అమ్మ వారించిందట
అలిగేడుస్తున్న వాడికి అంతులేని కథ చెప్పిందట
ఓటుకోసం ఇంటింటికి తిరిగుతాడు టోపివోడు
తాటికాయ కబుర్లు చేంతాడంత వాగ్దానాలు విని
కలల లోకంలో తేలుతూ ఇంటిల్లిపాది
అందలమెక్కిస్తారు ఆ ఖరీదైన బిచ్చగాడ్ని
తంతంతా ముగిసాక ఎంతెతికినా కనపడడు
అవసరానికి వెళ్తే ఆకాశమవతల తన విలాసమని
గడపనుండే గెంటేస్తడు ఈ వింత బిచ్చగాడు!
జీవనచక్రంలో ఎన్నడు మారని ఎన్నికల చక్రమిది
ఓటరు ఓటు విలువో నేతల గారడీ చలవో
అంతుబట్టదు ఈ ఎన్నికల చిత్రం
వింతగుంటది భలారే విచిత్రం!!
అలచందలచేని పక్కనున్న యేటిలో కొంగ వాలిందట
చూడబోయిన చిన్నోడిని అమ్మ వారించిందట
అలిగేడుస్తున్న వాడికి అంతులేని కథ చెప్పిందట

Sunday, December 03, 2006

HISTORY AND TRENDS: What they promise?---Death? Desolation??

The following 3 posts are intended for retrospection but not against any race, sect, religion or philosophy. Also if there are any copyright issues regarding the usage of photos please email me at uniquespeck@gmail.comWestern culture(rather, World Culture)- Extreme freedom leading to alcohol,sex and substance(drugs) abuses. Almost anything, everything is abused- now it has become the world culture.....Counter it! save the youth, save yourselves..... SPARE THE ROD SPOIL THE CHILD. CULTURAL FREEDOM in the making of juvenile and young CRIMINALS- its a plague spread all over the world today


HISTORY AND TRENDS: What they promise?---Death? Desolation??

Ethnic conflict-LTTE, the deadly force and Srilanka: Who is right? Atrocities argued on either side


Arab hostility: In the name of Divine Inheritence- who is unjust?(look at the land area of Israel)


Taiwan....flexing its muscles...never ending conflict of/for LAND


Destruction of Babri by Hindu extremists called kar sevaks in the largest Democracy: Dirty politics to the extent of creating religious tensions: god(Rama or whosoever) doesnot dwell in temples but in hearts!Sectarian violence(Shia-Sunni, Catholic-Protestant, Shivas-Vaishnavas and many more): Blasts in Iraq in civilian places targetting Shi-ites

HISTORY AND TRENDS: What they promise?---Death? Desolation??

khmer rouge atrocities(genocide)- Communism's deadliest mistakes


The undeniable holocaust-NAZI arrogance: Racial hatred at its pinnacle- a Russian Jew being burried into a mass grave


World War 2:LITTLE BOY and FAT MAN'S dance on Hiroshima and Nagasaki. America's so-called 'justification' questionable inspite of Tokyo's preparation to surrender even before bombs were dropped

Terrorism in the name of Islam,the religion of peace(it was,is present in all religions-Crusaders of pre-reformation Christianity, feudal and religious extremism in Hindus etc...I am just exemplifying)-: WTC destructionMumbai blasts: Kashmir can shatter the largest democracy:Constitution's failure to address the unity of Indian states thoroughly(inspite of our tall claim that Indian constitution is the bulkiest and advocates unconditional democracy)

Friday, December 01, 2006

TYPICAL INDIAN (strictly on the lighter side)

A family in India was puzzled when the coffin of their dead mother arrived from USA. It was sent by one of the daughters. The corpse was tightly squeezed inside the coffin, with no space left in it! When they opened the lid, they found a letter on top, which read as follows:


Dear brothers and sisters,

I am sending our mother's body to you, since it was her wish that she should be cremated in the compound of our ancestral home in Thanjavur. Sorry, I could not come along, as all of my paid leaves are consumed. You will find inside the coffin, under Amma's body, 12 cans of cheese, 10 packets of chocolates and 5 packets of Badam. Please divide these among all of you. On Amma's feet, you will find a new pair of Reebok shoes (size 10) for Mohan. Also, there are 2 pairs of shoes for Radha's and Lakshmi's sons.Hope the sizes are correct. Amma is wearing 6 AmericanT-Shirts. The large size is for Mohan and the others for my nephews. Just distribute them among yourselves. The 2 new jeans that Amma is wearing are for the boys. The Swiss watch that Rema wanted is on Amma's left wrist. Shanta Aunty, Amma is wearing the necklace, earrings and ring that you asked for. Please take them. The 6 white cotton socks that Amma is wearing must be divided among my teenage nephews. Please distribute all these uniformly and if anything more is required, let me know, since our Appa is also not keeping well nowadays...
:-( :-)